Přihláška k MZ 2021

Rozpisy ústních maturit

Informace k maturitním zkouškám a konzultacím

Informace k maturitním zkouškám a konzultacím

Harmonogram maturitních zkoušek 

Maturitní zkoušky jarní a podzimní termín – dodatek

Přihlašování k maturitním zkouškám 2021

Přihlášku je nutné podat řediteli školy nejpozději:

pro jarní zkušební období do 1.12.2020
pro podzimní zkušební období do 25.6.2021.

Dle vyhlášky 177/2008 Sb. má student povinnost se hlásit ke každému řádnému termínu, i když předem ví, že maturovat v daném termínu NEBUDE!!!
Řádný termín je první termín po úspěšném ukončení posledního ročníku.

Přihlášku k náhradní a opravné zkoušce podává žák ke všem dílčím zkouškám nebo částem zkoušky (jestliže chybí např. DT a PP z CJL, nemůže podat přihlášku jen k jedné části).