Historie školy

Naše škola vznikla v roce 1992 v Kladně a byla téhož roku zařazena MŠMT ČR do sítě škol. Žáci naší školy mají stejná práva a stejné výhody jako žáci státních škol. V roce 1993 vznikly pobočky školy v Praze a Litoměřicích, které mají od roku 1997 samostatnou právní subjektivitu.  Školy velice úzce spolupracují, dodržují stejnou koncepci a principy. Naše škola je tedy součástí sítě škol 1. KŠPA. Výhodou tohoto uskupení je nejen úzká spolupráce škol, společné akce, možnost přestupů mezi školami, ale i výměna zkušeností mezi pedagogy. 

Principy školy

Naše škola vznikla na základě myšlenky přiblížit se potřebám praxe.  
" V každém studentovi je ukryt talent, jen ho najít a posílit."

Kvalitní výuka

Členové učitelského sboru mají v rovnováze pedagogickou kvalifikaci a odbornou praxi. Studenti mají v hodinách prostor i k diskusi, otázka "proč" musí být vždy zodpovězena.

Děláme vše pro to, aby se studentům v naší škole líbilo.

Pokud do školy chodí neradi, nepodávají odpovídající výkon. Pozitivní motivace studentů spočívá i v tom, že rozvíjíte to, v čem jsou studenti dobří a na tom stavíte. Výuka pak studenty více baví a také se více naučí. 

people_outlinePřátelská atmosféra

Naše škola nabízí individuální přístup ke studentům, přátelskou, ale současně i profesionální atmosféru.

Výuka je založena na řešení reálných problémů.

Každá reálná situace není problémem pouze daného tématu v jednotlivém předmětu, ale zahrnuje znalosti z více předmětů a ročníků, na jeho řešení je proto třeba užít aktivní znalosti a vlastní rozum. Pro zvýšení praktických znalostí studentů i rozvoj jejich kreativity se proto osvědčila simulace reálných problémů ve školních podmínkách.   

Student je v dialogu partnerem.

Chceme, aby studenti uměli korektně, ale sebevědomě vyjádřit své názory.

faceAutorita pedagoga

V naší škole není založena na základě síly, ale na bázi jeho znalostí a zkušeností.

assignmentStudentům musí být vždy jasný význam učiva pro budoucí povolání.

Každá vyučovací hodina je proto účelně vedena.

styleNezbytnou součástí přípravy studentů  

na budoucí povolání je i výchova k serióznímu vystupování a jednání na určité společenské úrovni. To vyžaduje soustavnou pozornost všech pedagogů.

O nás

Školská rada

Školská rada byla zřízena 21. 12. 2005

Složení školské rady:

Školská rada byla zřízena 21. 12. 2005

Ing. Hana Skallová (zřizovatelka) - jmenována
Mgr. Monika Klimovičová - zvolena za pedagogické pracovníky
Hana Schovánková - zvolena za studenty

Řádné volby do školské rady proběhly v 2.polotetí školního roku 2017/2018

Proč si zvolit naši školu? Na naší škole se stále něco děje. 
" Studuj, co Tě baví a vyber so svůj obor na škole. "

kvalitní a profesionální výuka

buildrůzné typy studia vhodné i pro sportovce a žáky s SPU

receiptpestrá mimoškolní činnost, výlety po republice i do zahraničí

people_outline přátelská až rodinná atmosféra

chrome_reader_mode projektová výuka

receipt bezpečné prostředí

assignmentodbornost a profesionálnost výuky

školní, republikové a mezinárodní                projekty

receiptškola s téměř třicetiletou tradicí